Film vs Musik

Finns det någonting bättre än film? Finns det någonting bättre än musik? Lite beroende på vad man har för intresse kan man svara lite olika på dessa frågor, men den slutliga frågan är ändå vad som är bäst, film eller musik?

Film jämfört med musik

Går det att välja?

Att svara på den frågan är naturligtvis inte helt enkel eftersom både film och musik som bekant är något som ju är så fantastiskt roligt och kanske framför allt idag när både film och musik, tack vare Internet är tillgängligt på ett helt annat sätt än vad det var bara för några år sedan.

Att slå sig ner framför en film är ju något av det bästa som finns, men samtidigt finns det ju inget bättre än att ligga i soffan och bara njuta av sin favoritmusik, så slutsatsen är väl att matchen film mot musik slutar oavgjort. Det går helt enkelt inte att välja.

Kanske kan svaret på frågan vilket av dem som är bäst, vara att en musik-dvd är det som vinner kampen. En dvd av favoritartistens uppträdande på en konsert du besökte förra sommaren – där är vi något på spåren.